Quỷ duyên tiền thế

.

.

Quỷ duyên tiền thế

.

Tác giả: Liễu Thanh

Thể loại: ma công x người thụ, kiếp trước kiếp này

Tình trạng: đã hoàn thành

Pass: quay về trang Hội Sâu Lười để biết chi tiết

.

_ _ _ Mục lục _ _ _ 

.

Chương một: Bãi tha ma lớn

Chương hai: Mẩu xương ngón tay

Chương ba: Da thịt cận kề

Chương bốn: Lịch sử dã sử

Chương năm: Trở lại kinh thành

Chương sáu: Ông chú biến thái

Chương bảy: Linh hồn mất mát

Chương tám: Quân thần ngày cũ

Chương chín: Nguyệt hạ mỹ nhân

Chương mười: Quân tử tương tư

Chương mười một: Thiếu niên như ngọc

Chương mười hai: Tình đầu như mật

Chương mười ba: Tơ hồng kiếp sau

Chương mười bốn: Đàm hoa nhất hiện

Chương mười lăm: Âm dương chia biệt

Chương mười sáu: Hoa lạc trần ai

Chương mười bảy: Hoa độc có gai

Chương mười tám: Đạo cao một thước

Chương mười chín: Ma cao một trượng

Chương hai mươi: Hẹn gặp kiếp sau

Chương hai mươi mốt: Tình cũ cho người

Chương hai mươi hai: Toàn thắng trở về

Phiên ngoại một: Hoa quỳnh sáng sớm

Phiên ngoại hai: Rượu cúc chưa vơi

.

Advertisements
%d bloggers like this: